Generalforsamling 2023

Publisert av OLE KRISTOFFER D. Apeland den 02.10.23.

Til alle KAK medlemmer  12/9-23

 

Tirsdag, 3. oktober kl 18.00 avholdes KAKs generalforsamling på Caledonien Hotell i Kristiansand. Det blir også mulig å delta digital via videokonferanse hvor man kan koble opp mot følgende lenke kl 17:50

https://meet.jit.si/GF2023KAK

Saker som skal behandles av generalforsamlingen må være styret i hende innen Tirsdag 19. September 2023.
Vanlige årsmøte saker.

Følgende i styret er på valg i år:

Leder, Sekretær, Vara, Leder for banekomite, Leder for landeveiskomite og Leder for driftingkomite.
Vi har også behov for erstatning i Kasserer rollen.

Det er sendt ut ett skriv angående dette på mail tidligere, og vi håper flere kandidater melder seg :) 

Regnskap kan fås ved henvendelse til kasserer, kasserer@kak.no

 

Det kreves betalt medlemskap for 2023 for å kunne delta på generalforsamlingen.  Kun KAK medlemmer har tale og stemmerett på generalforsamlingen. Medlemsbevis må fremlegges på forlangende, jmf. Statutter.

Eventuelle saker som skal fremmes for generalforsamlingen sendes enten til KAK.
Postboks 1703, 4698 Kristiansand, eller til 
post@kak.no

 

Styret i KAK