Ny trasé på Rugslandsbanen

Ny trasé på Rugslandsbanen

Publisert av Anders Kalvø den 09.05.23.

Vi ønsker å informere  om den pågående prosessen knyttet til godkjenning av Rugslansbanen, og de viktige endringene som gjøres for å imøtekomme nye krav og sikre baneanleggets fremtidige godkjenning.

Utgangspunktet for endringene er et pålegg fra NBF's baneinspektør om å redusere hastigheten på banen, samtidig som vi sikrer at banen opprettholder sin godkjenning. Dette pålegget har blitt gitt for å øke sikkerheten og minimere risikoen for ulykker og skader. Vi tar denne oppgaven på alvor og er fast bestemt på å gjøre nødvendige tiltak for å oppfylle kravene.

I tillegg til å redusere hastigheten på banen, ønsker banekomiteen i Rugslansbanen også å øke konkurransen innen bilcross og legge større vekt på førerferdigheter fremfor hestekrefter. Dette vil bidra til en mer spennende og utfordrende opplevelse for deltakerne og samtidig fremme sikkerheten på banen.

Prosessen med å endre traseen og gjennomføringen av de nødvendige tiltakene har pågått i over to år, og vi har hatt et tett samarbeid med Norges Bilsportforbunds (NBF) banekontrollører og sikkerhetsseksjon. Deres ekspertise og veiledning har vært uvurderlig i denne prosessen. Vi har også engasjert en profesjonell aktør til å utføre utbyggingen og implementere endringene på en trygg og pålitelig måte.
Det er viktig å merke seg at for begger spor, BC og RC vil bli utstedt banelisens av NBF. Før banelisens kan utstedes, vil hver bane bli inspisert og nøye vurdert for å sikre at alle sikkerhetskrav er oppfylt. Dette er en avgjørende del av prosessen for å sikre at Rugslansbanen oppfyller de høyeste standardene for sikkerhet og kvalitet.

Banegodkjenning og lisens er utstett for løpet 13-14 mai. Alle runder skal innom den nye trasén.

Stevnet gjennomføres etter denne, og det betyr at alle heat og finaler skal kjøres via nytt parti inn til høyre mellom post 1 og post 2. Dette gjelder også ut fra start. 
Til dette stevnet 13-14 mai vil innledende omganger bli gjennomført med "5 bilers-heat", hvor spor 6 vil stå åpen. 
Vi gleder oss til å ta i bruk endret trasè, og ikke minst høste erfaringer fra helgens stevne.

Vi ønsker å takke alle interessenter og involverte parter for deres tålmodighet og støtte i løpet av denne prosessen. Vi er forpliktet til å sikre at Rugslansbanen forblir et trygt og spennende sted for motorsport, samtidig som vi oppfyller de nødvendige kravene for godkjenning.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med gjengen som drifter Rugslansbanen på Rugslansbanen @ kak .no.
Vi setter pris på deres engasjement og ser frem til en vellykket gjennomføring av endringene.