Styret informerer Mars2023

Publisert av Anders Kalvø den 22.03.23.
-Generalforsamling 2023 blir i år avholdt i slutten av mai.
Årsaken er forsinkelser med å få klart regnskapet for 2022 siden vi har byttet regnskapssytem. Nærmer innkalling kommer om ikke lenge.
-Har du lyst til å være med å drifte Kristiansands Automobilklubb? På generalsforsamlingen i år er følgende verv på valg; Komiteleder for Landevei, Rugslandsbanen og drifting. Også Klubbformann, og varamedlem styre er på valg i 2023. Meld din interresse til klubbstyret, en du kjenner som kjenner noen eller her på siden😊
-17. Mai, Klubben ønsker å vise oss frem i Borgertoget i Kristiansand, Klubben jubilerer med 90år i 2023 så vi vil feire og vise oss! Vil du være med, med eller uten bil gi besked til styret, post@kak.no eller her på siden.